Raabye Strategic Leadership Consulting AS

Seriøsitet - Integritet - Konfidensialitet

 

Orgnummer 923626565

 

Hva er en toppleder ?

En toppleder er enten CEO, administrerende direktør, styreleder, daglig leder, medlem av konsernledergruppen eller sitter i ledergruppen i virksomheten.
I det offentlige er eksempelvis kommunedirektører med sin ledergruppe, fylkesrådmenn med ledergruppe og etats-og direktoratsjefer med ledergruppe alle toppledere.


Målgruppen for RSLC

Toppledere.
Interne kandidater, selektert av virksomheten/organisasjonen til å ha potensiale for denne type stillinger.
Eksterne kandidater, selektert til topplederstillinger.

 

 Om

Etablert i november 2017. 
Ambisjon - gjøre (topp)ledere ennå bedre i sin rolleutøvelse.

Mentorskapet

Learning Alliance – læringssamarbeid.
Fokus på relasjonen: hvordan mentor og adept lærer gjennom samarbeid.

Mentorprogrammet

Et unikt, kontekstuelt, fleksibelt erfarings- og temabasert
13-trinns mentorprogram.

Rådgivning og lederstøtte

Mange års kompetansebygging og toppledererfaring, kombinert med mitt mentorskap for toppledere, gir meg et stort spenn av formal- og  erfaringskompetanse.

 

Mini-CV

Generalmajor (R)

Utdanning og sertifisering

Hærens Krigsskole 
Forsvarets stabsskole 
USMC University, USA -MSc Strategy 
NATO Defence College 
Royal College of Defense Studies

Styrelederskolen
Sertifisert på verktøyene EFFECT, Hogan, JTI og Teamkompasset, Map og MAP X

Relevant yrkeserfaring nasjonalt

Partner og styreleder Topplederrekruttering as
Styremedlem Emergency Software Management as
Sjefsrådgiver Sikkerhet og BeredskapSafetec Nordic as

Leder for Forsvarsdepartementets strategiske seksjon
Nestleder Forsvarssjefens Operasjonsavdeling
Sjef Hans Majestet Kongens Garde
Sjef Heimevernet
Mentor Forsvarets topplederprogram

Internasjonalt

Strategisk rådgiver og representant Europa for Double Shoot Ltd

Leder for Hærens internasjonale samarbeid
Sjef norske styrker i Afghanistan